BAAN ROCK GARDEN PROJECT
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 1
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 2
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 6
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 3,4,5
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 1,2
Rock garden เหม่งจ๋าย
Rock garden โฮม 1,2
โครงการในอนาคต

โครงการร่วมทุนกับชาวต่างชาติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ให้รับโอนกิจการ บริษัท นวเทพ จำกัด ซึ่งมีที่ดินที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 500 ไร่เศษ โดย บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วน 100% เข้าเป็น บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

และในวันที่ 10 เมษายน 2550 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนาม เซ็นสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุนชาวต่างประเทศ คือ ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม- ทวินปาล์ม ใน จ. ภูเก็ต และบ้านพักตากอากาศ ระดับหรูที่ดำเนินธุรกิจติดกับที่ดินของ บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และในการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท กับนักลงทุน ชาวสวีเดนนี้เป็นการร่วมทันในสัดส่วน 50 : 50 โดยที่กลุ่มสวีเดนมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยร่วม อยู่ด้วย


ลักษณะโครงการ โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ติดริมทะเล จำนวน 60 -70 ห้อง เป็นห้อง Suit แบบ Pool Villa คือ ทุกห้องจะมีสระว่ายน้ำ บ้านพักตากอากาศระดับหรู ท่าเทียบเรือยอร์ช
บริษัทร่วมทุน บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
การร่วมทุน บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) และ นักลงทุนชาวสวีเดนและผู้หุ้นที่เป็นคนไทย
สัดส่วนการร่วมทุน 50:50

สำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการในปลายปี 2550


รูปแบบโครงการ