BAAN ROCK GARDEN PROJECT
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 1
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 2
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 6
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 3,4,5
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 1,2
Rock garden เหม่งจ๋าย
Rock garden โฮม 1,2
โครงการร่วมทุน

โครงการในอนาคต

โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บริเวณซอยวัชรพล
    บริษัทมีที่ดินเปล่าที่รอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 3-2-68.9 ไร่ อยู่บริเวณซอยวัชรพล บริษัทได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาโครงการในอีก 1-2 ปี ข้างหน้าทันทีที่มีการก่อสร้างถนนนิมิตใหม่วงแหวน มายังถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งตัดผ่านหน้าโครงการ โดยลักษณะของโครงการจะเป็นอาคารพาณิชย์

โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บ้านเพ จังหวัดระยอง
    บริษัทมีที่ดินเปล่าอีกแห่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้แหล่งชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ 104 ไร่ โดยลักษณะที่ดินจะเป็นที่ราบเนินเขาเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล จนสามารถมองเห็นวิวทะเลจากที่ดินได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการเป็นบ้านที่อยู่อาศัยในลักษณะอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และบ้านเดี่ยวเนินเขา ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนในท้องถิ่น ลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ และกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศที่กำลังมองหาบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ด้วยศักยภาพของตำบลบ้านเพ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดระยอง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่ตำบลเพเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ เกาะเสม็ด ในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก บริษัทคาดว่าจะเริ่มพัฒนาโครงการปลายปี 2550 โดยความคืบหน้าของโครงการขณะนี้ อยู่ในช่วงระหว่างศึกษารูปแบบของโครงการ

รูปโครงการบ้านเพ