BAAN ROCK GARDEN PROJECT
บีอาร์ @ แอโร (แอร์พอร์ต 3)
บ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต 1
บ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต 2
บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต 6
บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต 3,4,5
บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต 1,2
บ้านร็อคการ์เด้น เหม่งจ๋าย
บ้านร็อคการ์เด้น โฮม 1,2
โครงการในอนาคต
โครงการร่วมทุน
โครงการของเรา
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาและขายบ้านพร้อมที่ดินให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีระดับราคาขายอยู่ที่ประมาณ 1.69 – 4.9 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในนโยบายที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการของบริษัทให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "บ้านร็อคการ์เด้น"