ปัญหาสีซีดจางสาเหตุของปัญหา

สีซีดจางเกิดอาจเกิดจากการใช้สีที่มีคุณภาพต่ำหรือใช้สีผิดประเภทโดยนำสีภายในไปทานอกอาคาร อีกประการหนึ่ง คือ เกิดจากการทาสีบนพื้นผิวที่มีความชื้นหรือสภาพเป็นด่างที่สูงมากเช่นปูนฉาบเสร็จใหม่ๆ ซึ่งสภาพความเป็นด่างสูงๆจะสามารถเกิดปฏิกิริยากับแม่สี (pigment) และทำลายแม่สีที่อยู่ในสีทำให้สีซีดจางได้ หรือ เกิดจากการใช้เฉดสีที่ไม่ทนทานต่อรังสีUVที่อยู่ในแดดเช่นสีแดงสดหรือสีส้มสด

วิธีแก้ไขและระบบสีที่แนะนำ

ล้างทำความสะอาดพื้นผิวที่มีสีเดิมอยู่ให้สะอาดโดยปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า TOA Acrylic Contact Primer 1 เที่ยว ทาทับด้วยสีน้ำคุณภาพสูงเช่นสีน้ำ SUPERSHIELD 2 เที่ยว ถ้าพื้นผิวที่เกิดปัญหามีความชื้นสูง ให้ทำการทาด้วยน้ำยารองพื้นกันความชื้นTOA Moisture Guard ชุ่มๆ 1 เที่ยวก่อนการทา TOA Acrylic Contact Primer (แต่พื้นผิวต้องขัดสีเดิมออกจนถึงปูนเปลือยเพื่อให้น้ำยารองพื้นกันความชื้นซึมลงไปได้)

ข้อเสนอแนะ

สำหรับงานปูนฉาบเสร็จใหม่ๆควรทำการทิ้งให้ปูนเซ็ตตัวอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ก่อนการทาสีเพื่อลดความชื้นและสภาพความเป็นด่างที่อยู่ในปูน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสีทับหน้า (วัดความชื้นในปูนต้องมีค่าน้อยกว่า14%ก่อนการทาสี)


(ที่มา : www.toagroup.com)